“Er komt een energie-mirakel aan dat de wereld zal veranderen” - Bill Gates

De CO2-vrije energiebron die de wereld kan overspoelen met goedkope energie

Groene kapitalisten en Big Oil hebben jaren geprobeerd om deze energie verborgen te houden, maar steeds meer landen nu overtuigd van het potentieel


Beste belegger,

Twintig jaar geleden had Al Gore net de verkiezingen verloren van George Bush en zijn vermogen bedroeg na een dure campagne nog ‘amper’ $1,7 miljoen.

Maar hij had een ingenieus plan om daar iets aan te doen: creëer een urgent probleem en verdien vervolgens geld aan het aanbieden van de oplossing.

Al Gore kwam met een angstaanjagende documentaire en schetste een absoluut horrorscenario voor het klimaat.

Hij voorspelde:

  • Een stijging van het zeeniveau tot 6 meter!
  • Het opdrogen van de Zuidelijke Sahara
  • Massale overstromingen in China en India
  • Etc.
 

Van al deze voorspellingen werd er niet één werkelijkheid, maar Al Gore zal er geen boterham minder door eten.

Integendeel!

Zijn dramatische prognoses kroonde Al Gore tot de eerste ‘klimaatpaus’ die de wereld ooit zag en die status heeft hem geen windeieren gelegd.

In de voorbije 15 jaar verdiende Gore meer dan $350 miljoen aan zijn klimaatzwendel!

Gore’s succes werkte aanstekelijk en steeds meer “groene kapitalisten” zagen mogelijkheden om snel rijk te worden met de klimaatleugens. 

Het klimaat werd een ware religie en dankzij een briljante mediastrategie leek plots heel de wereld overtuigd van de gevaren van een stijgende CO2 en de ab-so-lu-te noodzaak tot directe, dramatische maatregelen. 

Overheden over heel de wereld maakten duizenden miljarden euro’s beschikbaar voor de klimaatstrijd en groene kapitalisten hebben hun zakken gevuld met schijngroene “oplossingen”.

De leugens worden langzaam doorprikt nu blijkt dat duizenden miljarden euro’s aan klimaatinvesteringen amper impact hadden op het klimaat.

Het klimaatverhaal toont serieuze barsten en de valse profeten worden ontmaskerd. 

De schijngroene oplossingen maken straks plaats voor een duurzame, 100% CO2-vrije energiebron die het klimaat écht kan veranderen.

De klimaatzwendelaars hebben deze technologie decennialang met leugens begraven, maar verwacht je maar aan een ongekende comeback nu steeds meer landen de waarheid ontdekken. 

Dit is de échte energietransitie en jij als belegger kan een absoluut vermogen verdienen aan deze energiebron die de wereld kan voorzien van schone, duurzame en CO2-vrije energie. 

Maar vooraleer ik je meer vertel over de energiebron van de toekomst, kijken we eerst samen even naar de valse klimaatoplossingen die overheden de voorbije decennia een fortuin hebben gekost.

De weg naar de hel is geplaveid met groene voornemens

Als we maar gewoon genoeg windmolens neerzetten en zonneparken bouwen, dan lost het CO2 probleem zich vanzelf wel op, toch?

Dat is toch de boodschap die de groene profeten ons keer op keer hebben gebracht?

FOUT!

Deze technologieën schieten zwaar tekort en gaan voorbij aan twee heel simpele feiten:

  1. De zon schijnt niet altijd
  2. De wind waait niet altijd

 

Gek genoeg lijkt het er tegenwoordig steeds meer op dat men deze simpele feiten gewoonweg vergeten is.

Raar maar waar, de wereld heeft toch écht 24/7/365 elektriciteit nodig!

Laten we even verder uitbreiden over de tekortkomingen van ieders favoriete hernieuwbare energie…

Voor niets gaat de zon op

Een zonnepaneel in de BeNeLux wekt maar ± 15% van de tijd elektriciteit op, en zelfs in California – ‘The Sunshine State’– geraakt men niet verder dan 30%.

Hmmm, als we geen betere cijfers kunnen halen in een van de meest met zon overgoten plaatsen op aarde, waar moet je dan nog heen met je zonnepanelen?

Geen probleem, dan bouwen we toch gewoon een groot zonnepark in de Mojave woestijn!

Dit is tot op heden het grootste Amerikaanse zonne-energie project ooit.

Dit moet toch een gigantische hoeveelheid aan energie opleveren, denk je dan?

Maar dit hele project – diverse kilometers in omvang – zal maar een schamele 690 megawatt elektriciteit genereren.

Om dit even in perspectief te zetten, één gemiddelde hedendaagse kernreactor levert 40 à 45 procent méér energie en heeft daarvoor maar 1/10e van de oppervlakte nodig.

Dit is dus ook een probleem van hernieuwbare energiebronnen zoals wind & zon, ze nemen heel wat plaats in beslag.

Zo werden diersoorten tijdens de constructie uit hun natuurlijke habitat verdreven en zullen diverse vogels levend geroosterd worden door de enorme concentratie aan zonlicht die hitte met zich mee brengt.

Veel jobs zal dit park niet opleveren, zo zullen er maar 19 full-time jobs beschikbaar komen na oplevering.

Als men zelfs in één van de meest warme, met zon overgoten plaatsen op aarde geen betere cijfers voor zonne-energie kan voorleggen, waar zal het dan wel werken?

‘AxionPower’: 51,4 miljard zonnepanelen van 350w nodig om aan de globale energieconsumptie te voldoen

Ook dit zal ik even in perspectief zetten om aan te tonen hoe belachelijk dit idee in de realiteit is.

Stel dat je al deze zonnepanelen bij elkaar zou zetten, op dezelfde plaats, pal naast elkaar…

Dan zou de omvang – en de absurditeit – pas écht duidelijk worden.

Laten we deze verzameling aan zonnepanelen even bekronen tot een denkbeeldig land genaamd ‘Zonnenland’.

‘Zonnenland’ zou in zijn totale omvang groter zijn dan o.a…

1) Griekenland
2) Zuid-Korea
3) het Verenigd Koninkrijk

Niet direct een haalbare, of zelfs wenselijke kaart lijkt me.

Ondanks de groene hype, de gigantische subsidies en lakse reguleringen is dit denkbeeldig land tot op heden nog steeds maar voor een kleine 3% bebouwd.

Dat is overigens maar goed ook, want de installaties laten een berg gevaarlijk afval achter.

Bekroond klimaatactivist Michael Shellenberg:

“In 2016 schatte het International Renewable Energy Agency (IRENA) dat er tegen het eind van dat jaar wereldwijd 250.000 ton afval van zonnepanelen zou zijn. IRENA raamde dat dit tegen 2050 78 miljoen ton kon worden.”

Zonnepanelen bevatten vaak lood, cadmium en andere giftige chemicaliën die niet afgevoerd kunnen worden zonder het hele paneel uit elkaar te halen.

“Ongeveer 90% van de meeste PV-panelen bestaat uit glas”, zegt Dustin Mulvaney, hoogleraar milieustudies aan San Jose State.

“Echter, dit glas kan niet gerecycled worden als floatglas omdat het onzuiverheden bevat.

Bekende problematische onzuiverheden in glas zijn onder andere plastics, lood, cadmium en antimonium.”

Wetenschappers van het Electric Power Research Institute (EPRI) voerden een studie uit voor Amerikaanse nutsbedrijven met zonnepanelen om een plan te maken voor afgedankte panelen.

Ze kwamen tot de conclusie dat “het afvoeren van zonnepanelen naar gewone stortplaatsen niet aan te bevelen is omdat panelen stuk kunnen gaan en giftige stoffen in de grond kunnen lekken”.

“Verwijdering kan een enorm probleem opleveren.”

Krijgen de groenen de wind in de zeilen?

Zonne-energie vertoont dus heel wat mankementen die nu stuk voor stuk naar de oppervlakte komen.

Maar laten we ook eens kijken naar een andere schijngroene energiebron: windenergie.

Zoals Thomas Homer-Dixon reeds aantoonde in het boek ‘Carbon Shift’ is ook windenergie geen wondermiddel tegen een stijging in CO2.

Volgens deze wetenschapper heeft een 2 megawatt genererende windmolen een negatieve EROI (Energy Return On Investment).

Het bouwen van de molen zal meer energie kosten dan de windmolen ooit zal opleveren!

Maar liefst 300 ton ijzer, 170 ton cokeskolen en 260 ton staal is nodig om een windmolen te vervaardigen en operationeel te krijgen.

Uiteraard moeten bovenstaande grondstoffen ook gemijnd worden, iets dat in dit geval een grote CO2 uitstoot met zich meebrengt.

En eens de windmolen up and running is, moeten de wieken om de 20 jaar weer vervangen worden…

Dit geldt natuurlijk enkel voor de wieken die de ‘volle 20 jaar’ aan levensduur weten te behalen en in de tussentijd niet in vlammen opgaan.

Windmolens hebben niet alleen moeite met oververhitting, ook te koude temperaturen, zorgen voor problemen:

Het stopt hier echter nog niet, want windmolens bevatten extreem schadelijke broeikasgassen die fungeren als isolatiemateriaal.

 

Elke dag opnieuw lekt hierdoor een enorme hoeveelheid aan zwavelhexafluoride de atmosfeer in!

Maar het artikel van de BBC brengt nog een schrijnend feit naar boven…

Niet alleen is dit gas erg schadelijk, het warmt de aarde maar liefst 23.500 keer sneller op dan CO2!

Als dit een deel van de oplossing hoort te zijn, mag je niet verbaasd zijn dat de klimaatdoelstellingen niet gehaald worden.

Nog een geluk dat windmolens een plezier voor het oog zijn en de natuur echt “opwaarderen”.

Nee, even serieus: deze lelijke gedrochten vernielen het aanzicht van prachtige landschappen.

Het is ook wel leuk om een lokaal voorbeeld te noemen, laten we eens kijken naar een fiasco uit Oud-Heverlee, België.

Dit is een recent artikel uit ‘de Tijd’:

Buiten dat ze vaak helemaal geen energie opleveren, zijn er dus ook momenten dat ze teveel energie genereren.

Over het kanaal werd de Britse belastingbetaler op deze manier in het ootje genomen:

Dat dit soort praktijken nog steeds zonder schroom naar voren geschoven worden om de wereld van elektriciteit te voorzien is toch verbazingwekkend.

Je zou nog de case kunnen maken voor zon en wind als je een effectieve manier had om voldoende energie op te slaan, maar ook daar zijn we momenteel nog heel ver vanaf!

Waarom olie en gasbedrijven opgetogen zijn met de schijngroene revolutie

Een goed voorbeeld van de groene hypocrisie is Royal Dutch Shell.

Het bedrijf heeft vrij recent laten weten dat het eigenlijk geen olie & gasbedrijf is maar nu gezien moet worden als een “energie transitie bedrijf”.

Shell weet dat de transitie naar een groenere wereld onvermijdbaar is en gooit de – in olie gedrenkte – handdoek in de ring.

Of is er toch iets anders aan de hand?

Dit soort bedrijven profiteren namelijk als geen ander van de schijngroene transitie.

Zon en wind zijn namelijk bijzonder inefficiënt waardoor de wereld altijd nood zal blijven hebben aan fossiele brandstoffen.

Door voluit de kaart te trekken van schijngroene energie, zijn de oliemastodonten zeker van hun toekomst!

Wanneer de wind niet blaast en de zon niet schijnt, raad eens wie dan de stroomvoorziening controleert?

Het gebruik van kolen en gas gaat gewoon door, het hele zaakje krijgt gewoon een groen laagje vernis over zich heen om de schijn hoog te houden!

Is er dan echt geen 100% groene energiebron beschikbaar?

We moeten realistischer gaan denken als we een échte oplossing willen vinden voor het steeds groter wordende klimaatprobleem.

Nu is het tijd om de oplossing te overwegen die velen – volledig onterecht – vroegtijdig hebben afgeschreven: kernenergie!

Kernenergie is in Europa verantwoordelijk voor 26% van de elektriciteitsproductie, en levert deze energie zonder CO2-uitstoot.

Laten we eens beginnen met de voordelen op te sommen, want die worden nogal eens vergeten in het debat.

Kijk eens aan wat een weelde!

Kernenergie lijkt een geschenk uit de hemel, maar dan moeten we wel bereid zijn om op de feiten te focussen.

We staan globaal voor een kantelpunt wat betreft de klimaatopwarming.

Onze toekomst wordt bepaald door de maatregelen die we nu nemen… of weigeren te nemen!

We moeten dus op een effectieve en weloverwogen manier het risico dat klimaatopwarming heet aanpakken en een rationeel debat voeren.

Twee keuzes zijn daarbij mogelijk:

1) We blijven halve maatregelen nemen, geld weggooien en op z’n best zéér middelmatige resultaten behalen

OF

2) We gaan realistisch denken, baseren ons op feiten, cijfers en logica en we zetten ons in voor een wereld met meer kernenergie.

Realistisch over de risico's

Als je het over kernenergie hebt hoor je steeds: “ja, allemaal leuk en aardig, maar wat als er een kernramp gebeurt?”

Laten we eens even kijken naar de data …

Zo zijn er bijvoorbeeld in Fukushima vrijwel geen doden gevallen door straling. En dat is niet mijn persoonlijke mening maar een constatering van de World Health Organisation.

Maar ook bij de ergste kernramp in Amerika, de meltdown van Three Mile Island, zijn er geen slachtoffers gevallen.

Sterker nog: door de sublieme veiligheidsprocedures en het goed getrainde personeel ontsnapte er vrijwel geen straling!

Chernobyl was de enige kernramp met duizenden slachtoffers en de oorzaak was hier een technologisch verouderde kerncentrale en een opeenstapeling van menselijke fouten en falende controlemechanismen.

We evolueren zelfs naar een toekomst waarin kernreactoren niet meer instabiel kunnen worden.

In de niet zo verre toekomst worden kernrampen steeds onwaarschijnlijker.

Kernenergie is de meest veilige energiebron die de mensheid ooit kende en wordt dus straks alleen maar veiliger.

Ook in het verre Australië zien ze nu langzaam maar zeker de realiteit voor wat ze is, zo weet het lokale SkyNews…

De feiten zijn wat ze zijn en groene kapitalisten die miljarden en miljarden euro’s hebben geïnvesteerd in schijngroene oplossingen, zien kernenergie als bedreiging nummer één.

En ook de oliebedrijven zien het met lede ogen gebeuren. Zij lanceren met veel plezier reclamecampagnes voor zon en wind, maar zwijgen in alle talen over kernenergie.

Deze oplossing mag het daglicht niet zien, want het is een directe bedreiging voor ‘Big Oil’.

Het empirisch bewijs

Als CO2-reductie het doel is, laten we dan eens even kijken naar 2 landen met een drastisch verschillende aanpak.

Het betreft hier Frankrijk en Duitsland.

Frankrijk is al geruime tijd een grootmacht op het gebied van kernenergie, dit in schril contrast met Duitsland dat blijkbaar niet snel genoeg de andere kant kan uitgaan.

De Fransen halen meer dan 70% van hun verbruikte energie uit kernenergie, bij de Duitsers ligt dit cijfer nog maar net boven de 10%.

Welk land bleek nu het meest effectief in het terugdringen van de CO2?

Wat we momenteel zien in deze vergelijking tussen de 2 landen is dat Frankrijk maar 1/10e van de CO2 uitstoot heeft dan Duitsland.

Ook kost Franse energie maar de helft van wat je in Duitsland zou betalen.

Ondanks de miljarden euro’s aan zonnepanelen en windmolens die de Duitsers investeerden in de ‘Energiewende’, zijn de resultaten desastreus.

Het schijngroene monster kostte 500 miljard euro en wat kreeg de bevolking ervoor terug? Duurdere elektriciteit en de CO2-uitstoot gaf geen krimp!

Gelukkig beginnen de ogen in Duitsland open te gaan:

Duitse denktank ‘Agora Energiewende’, een promotor van hernieuwbare energie, liet in 2015 weten dat de kost van dit type elektriciteit zou pieken in 2023.

Ondertussen liet een nieuw OECD rapport uit 2019 ons weten dat de prijs van elektriciteit vrijwel oneindig zal blijven stijgen zolang we de kaart van wind en zonne-energie blijven trekken.

Het gaat dus allesbehalve volgens plan in Duitsland, en dat is – zoals voorheen gesteld – omdat hun groene alternatieven veel te onbetrouwbaar zijn.

Japan: op een zijspoor geraakt

Maar laten we toch maar eens even kijken naar nog één ander voorbeeld…

Japan was tot niet heel lang geleden een erg grote speler wat kernenergie betreft.

Dit veranderde drastisch na de kernramp van Fukushima.

Een erg onfortuinlijke en misbegrepen gebeurtenis waarbij velen het leven hebben gelaten.

Niet door de straling, maar wel door de natuurramp die zich die dag voltrok.

Fukushima kreeg te maken met een tsunami van 14 meter hoog, meer dan 14.000 mensen stierven als direct gevolg van de zeebeving.

Japan koos er niettemin voor om zijn hele vloot aan kerncentrales offline te halen.

Waar haalde Japan sindsdien elektriciteit?

U leest het goed, Japan gaat maar liefst 22 nieuwe en énorm vervuilende kolencentrales bouwen!

Een emotionele beslissing die uiteindelijk vele mensenlevens zal kosten…

Waarom zijn we zo bang voor kernenergie?

De groene beweging heeft decennialang propaganda gevoerd en een uitgekookte marketingstrategie gebruikt om kernenergie als gevaarlijk weg te zetten.

Ze gebruikten hiervoor een beïnvloedingstechniek die ‘displacement’ heet.

Wat ze deden, was briljant: ze gingen kernenergie heel bewust associëren met een kernbom.

Wetenschappelijk slaat dat natuurlijk helemaal nergens op, maar als afschrikking werkte deze associatie fantastisch, zeker omdat dit soort beelden voor eeuwig op ons netvlies gebrand staan:

Men denkt wel vaker dat een reactor die onstabiel wordt hetzelfde effect heeft als een kernbom die explodeert, dit is ab-so-luut niet het geval.

De reden hiervoor is vrij simpel, de verrijking van uranium die nodig is om kernenergie te verwekken, is maar een schamele 3,5 tot 5%.

Als je er echter een bom van wilt maken dan zal het uranium tot minimaal 90% verrijkt dienen te worden.

Deze beperkte verrijking is dan ook de reden waarom kernrampen nooit zo ernstig bleken als gevreesd.

Vergelijk het met een auto-ongeval waarbij je tegen een boom botst tegen 30 km/u (kernreactor onstabiel) of tegen 230 km/u (atoombom).

Beide zijn ontegensprekelijk ervaringen die niemand leuk zal vinden maar het verschil in uitkomst is enorm!

Maar je hoeft mij niet te geloven, luister gewoon even naar hetgeen Bill Gates hierover te zeggen heeft: “ik zou véél liever naast een kerncentrale wonen dan langs een kolencentrale”.

De data toont aan dat kernenergie de veiligste energiebron is die we kennen, en veel minder slachtoffers maakt dan eender welke andere energiebron.

Het is de groene propaganda die ons decennialang onterecht bang hebben gemaakt en een nucleaire renaissance in de weg stond.

Tot nu, want emoties maken langzaam plaats voor feiten en steeds meer landen over heel de wereld omarmen kernenergie als energie van de toekomst.

De bubbel en anti-bubbel

Hernieuwbare energie heeft zijn plafond bereikt en ook Michael Moore’s nieuwe documentaire ‘Planet of the Humans’ maakte inmiddels brandhout van de schijngroene energie.

Na een lange opgaande trend, is er de voorbije jaren een daling van het aantal nieuwe zonnepanelen.

Steeds meer wordt duidelijk dat zon en wind schijngroene oplossingen zijn en dat weegt natuurlijk op de verkoop.

Deze stagnatie doet de aandacht verschuiven naar die éne CO2-vrije energiebron die wél werkt: nucleaire energie.

En dit heeft enorme gevolgen voor de grondstof die deze groene, schone, altijd werkende energiebron mogelijk maakt, namelijk uranium.

De één zijn dood is de ander zijn brood, nietwaar?.

Hernieuwbare energie hoeft ook niet helemaal te verdwijnen, een kleine kentering richting kernenergie doet wat dat betreft al wonderen!

We hebben het namelijk over een geduchte tegenstander die hier op het toneel verschijnt.

De enige speler die globaal en op grote schaal kan helpen met een vermindering in CO2.

Een absolute underdog. Althans, dat is toch de perceptie, maar voor hoelang nog?

Wanneer er een enorme kloof ontstaat tussen perceptie en realiteit, ligt er voor beleggers een unieke opportuniteit gereed om een absoluut fortuin te verdienen met de juiste investering!

Het beste moment op deze trein te springen, is echter nu meteen.

De trein is namelijk het station aan het verlaten en dit is misschien wel je laatste kans om aan boord te springen vooraleer we op kruissnelheid zitten.

Maar vooraleer ik je vertel hoe je in uranium belegt, eerst iets over mezelf

De voorbije jaren was ik zeer actief in de fondsenindustrie en deed ik de research voor een beleggingsfonds en adviseerde hen over welke aandelen te kopen en verkopen. In 99% van de gevallen werden mijn adviezen letterlijk overgenomen.

Enkele voorbeelden:

Ik adviseerde aandelen Encore Energy aan C$0,07 en de koers ging op nauwelijks twee jaar tijd 400% hoger.

Begin 2019 werd ik positiever voor goud en adviseerde een positie in Franco Nevada om te profiteren van de nakende koersuitbraak.

 

In april adviseerde ik -in volle Coronacrisis- om aandelen Cameco te kopen. Het leverde een snelle 39% winst op.

Maar wat de meeste beleggers niet beseffen, is dat de meeste fondsen kampen met bijzonder sterke regels waardoor ze enorm in hun bewegingsvrijheid beperkt worden.

De meeste fondsen kunnen niet zomaar in alle aandelen beleggen en zijn verplicht om tientallen posities aan te houden.

Dit terwijl topbeleggers zoals Warren Buffett en Stanley Druckenmiller ons net geleerd hebben dat superieure rendementen enkel mogelijk zijn als je de vrijheid hebt om grote sommen te beleggen in je beste ideeën.

Stanley Druckenmiller: “I have always made big, concentrated investments. I don’t believe in diversification. I don’t believe that’s the way to make money”

Dit is de reden waarom ik meteen “ja” zei toen ik het aanbod kreeg van een uitgeverij om hoofdredacteur te worden van Beurs Magazine.

Dit geeft mij de kans en een platform om mijn beste ideeën te delen met particuliere beleggers.

Hier kan ik pas écht het verschil maken. Wanneer kleinere beleggers een home-run realiseren met één specifieke belegging, maakt dat werkelijk een verschil in hun leven.

Winsten van 10.000 euro of 20.000 euro kunnen een serieuze impact hebben.

Met dat geld kan je je kinderen naar de unief sturen, een tweede auto aanschaffen of een droomvakantie maken met je gezin.

Het idee om op deze manier iets positief bij te dragen aan het leven van anderen, spreekt me enorm aan en ik ben dan ook blij dat ik dat via de maandelijkse edities van Beurs Magazine kan realiseren.

Een nieuwe stierenmarkt in een mysterieuze grondstof

Je bent er waarschijnlijk niet van op de hoogte maar uranium – de grondstof die kernenergie mogelijk maakt – is momenteel de best presterende grondstof op aarde.

De prijs ging dit jaar al zo een 40% hoger, maar ondanks dat dit procentueel een grote stijging lijkt is deze stierenmarkt nog maar amper van start gegaan.

De prijs van uranium is het gehele vorige decennium dalende geweest en sinds de top van $137 in 2007 ging de uraniumprijs zowat elk jaar lager.

Deze lange berenmarkt heeft uranium een beetje in het vergeethoekje geduwd en beleggers tonen er tot op de dag van vandaag nauwelijks interesse voor.

Het pessimisme voor uranium blijft dan ook groot, en de meeste beleggers halen hun neus er voor op.

Precies wat ik wil zien als belegger!

COVID-19 heeft een groot deel van de productiecapaciteit van uraniummijnen uitgeschakeld waardoor momenteel 50% van de wereldwijde productie offline is.

Voeg daar nog aan toe dat er, door de lage prijzen, jarenlang weinig geïnvesteerd werd in nieuwe productie en je begrijpt waarom er momenteel tekorten ontstaan.

UxC & de World Nuclear Association tonen aan dat de vraag naar uranium het aanbod overtreft. Nu reeds.

De situatie moet dus snel omkeren, zoniet loopt het tekort alleen maar verder op.

Alleen zijn “snelle” oplossingen hier niet mogelijk. Het duurt minstens vijf jaar om een mijn in productie te brengen.

Tevens loopt het leeuwendeel van de lange termijncontracten de komende 2-3 jaar af waardoor deze vervangen moeten worden.

En zoals uraniumgigant Cameco al heeft laten weten, zal dit ab-so-luut niet gebeuren tegen de huidige prijzen.

CEO Gitzel haalde Cigar Lake (gigantische uraniummijn) offline door Covid19, maar zal deze mijn pas herstarten wanneer de uraniumprijs een stuk hoger noteert.

Eerder had Cameco ook al McArthur River offline gehaald.

De boodschap naar de kerncentrales toe is duidelijk: ofwel gaan jullie hogere prijzen betalen voor je uranium, ofwel moet je het straks zonder de grondstof doen die jullie centrale doet draaien.

De grotere producenten zijn het zat en werken samen om de prijs hoger te duwen.

Ook de #1 in uraniumland, Kazatomprom uit Kazachstan, heeft drastische actie ondernomen.

Dit is gigantisch!

Dit soort acties, een stijgende vraag naar uranium en een nood aan nieuwe voorraden bij de reactoren legt de bodem voor een nieuwe, gezonde stierenmarkt.

Want geloof het of niet, de vraag naar uranium stijgt jaarlijks 2 à 3%, en zal in de toekomst gewoon blijven stijgen.

Dit komt voor een groot stuk door China, een land dat bezig is aan een enorme expansie inzake nucleaire energie…

Kortom: de uraniumsector wacht een zonnige toekomst, met stijgende vraag en dalend aanbod.

De donkere dagen liggen achter ons, al lijken weinigen dat momenteel te begrijpen.

Wie de realiteit ziet voor wat ze is, kan maar één conclusie trekken: hier zijn enorme koopjes te doen voor beleggers!

Uranium is natuurlijk geen grondstof die je bij je thuis in de kelder kan bewaren. De opslag dient op een veilige manier te gebeuren en kan je dus enkel overlaten aan professionals.

Op de beurs noteert er een bedrijf dat dit voor je doet. Beleggers die aandelen kopen, kopen in feite uranium in opslag.

Dit bedrijf functioneert op een enorm simpele manier: het koopt uranium en hoopt vervolgens dat de prijs oploopt om zo een meerwaarde te creëren.

De uraniumprijs is structureel té goedkoop en moet dus hoger de komende jaren.

Of met de woorden van Rick Rule: “Ofwel gaat de prijs van uranium hoger, ofwel gaat het licht uit.”

Uranium is aan deze prijs een uitstekende belegging en wie nu koopt en wat geduld aan de dag legt, zal hier een mooie cent aan overhouden.

De huidige spotprijs bedraagt $33 per pond en biedt behoorlijk wat potentieel.

Maar wat als ik je nu vertel dat ik een manier heb gevonden om uranium te kopen tegen 20% korting op de spotprijs?

Je betaalt geen $33 per pond zoals anderen momenteel doen via de spotmarkt … maar amper $26!

Ik ben namelijk een bedrijfje op het spoor gekomen dat 15,7 miljoen pond aan uranium op de balans heeft staan en via de beurs met een enorme discount op die waarde gekocht kan worden.

Dus, op een moment dat kerncentrales via lange termijn contracten $45 per pond betalen voor hun uranium, en er via de spotmarkt $33 wordt betaald, kan jij als kleine belegger uranium verwerven voor amper $26 per pond.

Zeg nu nog maar ééns dat kleine beleggers altijd aan het kortste eind trekken. Hier krijg je als kleine belegger de kans om te kopen aan prijzen die voor niemand anders beschikbaar zijn!

En het wordt in feite nog beter …

Want als straks de desinteresse van beleggers omslaat in een blinde kooppaniek zal er voor dit uranium een flinke premie bovenop de onderliggende waarde worden betaald.

In het verleden werd er met grote regelmaat een premie van 15% of meer betaald voor deze uraniumvoorraad.

Als kleine belegger profiteer je dus twee keer.

Je kan nu instappen tegen een prijs die 20% lager ligt dan de prijs die anderen betalen, en straks kan je waarschijnlijk verkopen aan een prijs die 15% hoger ligt!

Als je uranium koopt aan de spotprijs van $33 en straks verkoopt aan $100 realiseer je een rendement van 200%.

Als je echter uranium koopt via de beurs aan $26 en straks aan $115 kan verkopen, realiseer je een rendement van 342%!

In het eerste geval verdien je €4.000 op een investering van €2.000
In het tweede geval verdien je €6.840 op een investering van €2.000

In het eerste nummer van Beurs Magazine, dat begin juli verschijnt, laat ik je zien hoe je als particuliere belegger uranium koopt aan ongeziene discounts.

Hoe ga je risicoloos van start met Beurs Magazine?

Beurs Magazine verschijnt maandelijks en een jaarabonnement kost je normaal 199 euro per jaar. Dat is de prijs die anderen straks betalen.

Tijdens de lanceringsperiode kan je echter je handen leggen op een jaarabonnement voor amper 49 euro.

Dat is een korting van 75% op de normale abonnementsprijs!

Waarom zo goedkoop?

Mijn uitgever is ervan overtuigd dat crisissen zoals deze het ideale moment zijn om te investeren in de toekomst.

Het zijn onzekere tijden, concurrenten hebben het moeilijk en dat biedt kansen om het marktaandeel te vergroten.

Winstcijfers zijn nu even niet belangrijk, en dat is de reden waarom jij momenteel een korting van 75% krijgt aangeboden.

En je kan nu instappen zonder dat je ook maar iets riskeert dankzij een …

100% tevredenheidsgarantie!

Wanneer je abonneert op “Beurs Magazine” heb je namelijk 60 dagen de tijd om te zien of het wat voor je is.

Had je toch iets anders verwacht, laat het mij dan gewoon weten en ik betaal je abonnement stante pede terug.

De 49 euro die je betaalde voor toegang, staat meteen terug op je rekening … en alle nummers die je intussen kreeg … mag je gewoon houden.

Dat is mijn manier om je te bedanken voor de interesse die je toonde.

Met andere woorden, als je vandaag van start gaat met “Beurs Magazine” verbind je je alleen maar tot een proefabonnement.

Je aankoop wordt pas na 60 dagen definitief.

Ik hoop écht dat je dit aanbod ter harte neemt en bereid bent om “Beurs Magazine” de komende 60 dagen uit te proberen.

Eerlijk: veel beter dan dit kan ik het niet meer voor je maken.

Dit is de meest waanzinnige aanbieding die mijn uitgever deed in de voorbije 15 jaar.

Ik heb geen idee hoe lang dit aanbod beschikbaar blijft en of het ooit in de toekomst nog herhaald zal worden.

Profiteer ervan nu het nog kan!

 

PS. Denk eraan: je riskeert niets als je nu abonneert. De komende 60 dagen kan je immers 100% van je abonnementsgeld terugkrijgen indien niet tevreden. Je geniet tijdelijk 75% korting. Enkel geldig tijdens de lanceringsperiode!